Nyhetsbrev april 2021

Styrelsens nyhetsbrev för april 2021 är nu publicerat. Föreningens nyhetsbrev anslås i våra trapphus och finns tillgängliga här på vår hemsida, under Medlemsinfo/Nyhetsbrev.

Com Hem har gått ut med särskild information inför byte till utbud TV Silver Flex – läs mer i denna pdf.

Kontakta vår expedition om du behöver nyhetsbrev eller annan information från föreningen i pappersform.