Nyhetsbrev februari 2021

Nu är årets första nyhetsbrevet publicerat, februari 2021. Föreningens nyhetsbrev anslås i våra trapphus och finns tillgängliga här på vår hemsida, under Medlemsinfo/Nyhetsbrev.

Kontakta vår expedition om du behöver nyhetsbrev eller annan information från föreningen i pappersform.