Nyhetsbrev mars 2021

Nu är årets andra nyhetsbrev publicerat, mars 2021. Föreningens nyhetsbrev anslås i våra trapphus och finns tillgängliga här på vår hemsida, under Medlemsinfo/Nyhetsbrev.

Föreningens ordningsregler och riktlinjer för andrahandsuthyrning har reviderats och fastställts av styrelsen 2021-02-08.

Com Hem har gått ut med särskild information inför byte till utbud TV Silver Flex – läs mer i denna pdf.

Kontakta vår expedition om du behöver nyhetsbrev eller annan information från föreningen i pappersform.