Arbete i fastigheterna 17/5

Nedan gäller Finntorpsvägen 7,8,9 samt Setterwalls väg 4.

Under dagtid onsdagen den 17/5 maj kommer Protektia Brandskydd AB tillsammans med fastighetsskötaren Allgranth att genomföra kontroll och underhåll av brandventilatorerna i trapphuset, utrymningsluckorna på balkongerna samt tillhörande stegjärn.

Protektia och Allgranth kommer att behöva tillträde till samtliga lägenheter med utrymningslucka och/eller stegjärn. Det är viktigt att vi städar undan eventuella hinder/bråte från våra balkonger för att underlätta kontrollen.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma och släppa in kontrollanterna ber vi er att lämna dörrnyckel i ett kuvert med namn, adress, våning och lägenhetsnummer i Expeditionens brevlåda på Finntorpsvägen 5 E. För att Eva ska hinna organisera så måste nycklarna vara inlämnade senast måndagen den 15/5.

Om eran balkong saknar utrymningslucka och stegjärn behöver ni naturligtvis inte lämna in någon nyckel!

MVH Styrelsen