Dokument

För att upprätthålla en säker och trevlig boendemiljö ska de boende i Brf Bergängen följa gällande regler för ordning och trivsel. Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster följer dessa regler.
På denna sida hittar ni bl a gällande stadgar, ordningsregler och styrelsens riktlinjer för andrahandsuthyrning och ombyggnad/renovering.

Stagdar

Brf Bergängen Stadgar, registrerade av Bolagsverket 2020-03-19

Riksbyggen

Blanketter för:

  • Andrahandsuthyrning
  • Avsägelse, överlåtelse och gåvobrev
  • Fullmakt vid stämma
  • Förändringar i bostaden

Kan hämtas på Riksbyggens hemsida

Ordningsregler och riktlinjer

Ordningsregler (fastställda av styrelsen 2021-02-08)

Instruktion gällande ventilation (Fönster- och takventiler ska rengöras minst 1 ggn/år. Fönsterventiler får inte sättas igen då det påverkar luftväxlingen i lägenheten negativt.)

Gränsdragningslista

Energideklarationer

Brf Bergängens energideklarationer är upprättade 2019 och gäller i 10 år. Mer information om energideklarationer finns bl a på Boverkets hemsida.

Årsredovisningar och Årsmötesprotokoll

Protokoll årsmöten

Årsredovisningar