Renovering i lägenheten

Blanketten för ansökan om förändring i bostaden, samt informationen om förutsättningar och villkor för renoveringar/ombyggnader i lägenhet, ska hämtas på Riksbyggens hemsida. Ansökan skickas med e-post till ombyggnad@bergangen.se.