Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

Hushållsavfall

  • Sopkärlen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall.
  • Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids.
  • Använd avsedda bruna avfallspåsar vid sortering av matavfall.
  • Tidningar, förpackningar av papper, glas, metall, plast och små batterier lämnas i återvinningsstationen på Finntorpsvägen.

Grovsoprum

Föreningens grovsoprum ligger på på Finntorpsvägen 5. Grovsoprummet öppnas med kodlås. Soprummet kan ej öppnas med kod mellan klockan 20:00-07:00.

a. Grovsoprummet används för skrymmande avfall, för undantag läs nedan punkt e och f. Allt avfall ska rymmas i baljorna.
b. Alla grovsopor ska placeras i de avsedda behållarna! Inga grovsopor får placeras på golvet!
c. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme, föreningen betalar för varje tömning.
d. Bilbatterier, färgburkar, andra kemiska produkter och lysrör får inte lämnas i grovsoprummen utan ska lämnas på närmaste miljöstation.
e. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och lämnas i avsedd balja för el-avfall i grovsoprummet på Finntorpsvägen 5.
f. Vitvaror, kyl, frys, tvättmaskin m.m. får under inga omständigheter ställas i grovsoprummet, utan skall transporteras till återvinningscentral av dig som medlem.
g. Byggavfall samt möbler och andra skrymmande grovsopor får varje medlem/hyresgäst själv frakta till bemannad återvinningscentral, närmaste är Boo Återvinningscentral.