Nyhetsbrev december 2021

2021-12-20

Vårt senaste nyhetsbrev kan ni läsa här.

Nyhetsbrev november 2021

2021-11-27

Vår senaste nyhetsbrev kan ni läsa här.

Övernattningsrummet är för tillfälligt ur bruk

2021-11-27

Föreningens övernattningsrum är tillfälligt ur bruk. Styrelsen undersöker möjlighet att koppla övernattningsrummet till det nya digitala bokningssystemet som tas i bruk snart.

Infokväll – en kort sammanfattning

2021-10-31

Tack för alla över trettio medlemmar som deltog i infokvällen den 25. oktober. Nedan finns det en sammanfattning av de viktigaste diskussionsämnena under kvällen. Medlemmar som inte kunde vara med, oroa er inte fortsättning följer. Underhållsplan Vi diskuterade en del om styrelsens arbete och fokuspunkterna. Styrelsen jobbar just nu för att ta fram en uppdaterad […]

Nyhetsbrev oktober 2021

2021-10-30

Vår senaste nyhetsbrev kan ni läsa här.

Informationsmöte

2021-10-10

Styrelsen kommer att organisera ett informationsmöte den 25 oktober. Tanken med mötet är att ge alla möjlighet att träffa den nya styrelsen, ställa frågor samt lämna tankar kring föreningens verksamhet. Informationsmötet kommer att organiseras i samarbete med Papa Lee Bakery, och vi bjuder på fika. På grund av detta krävs det en föranmälan senast den […]

Nyhetsbrev september 2021

2021-09-26

Vår senaste nyhetsbrev kan ni läsa här.

Nyhetsbrev augusti 2021

2021-09-14

Vår senaste nyhetsbrev kan ni läsa här.

Strömavbrott 2021-09-12, 17:00

2021-09-12

Nacka Energi 2021-09-12 16:54 – Vi har för närvarande elavbrott i Sicklaön. Felet beräknas avhjälpt 2021-09-12 19:00. Anläggningen ska betraktas som spänningssatt under tiden.

Expeditionen flyttar – nya kontaktuppgifter

2021-08-13

Under sommarmånaderna har styrelsen flyttat expeditionen till en ny lokal. Från och med augusti 2021 kommer expeditionen finnas vid Setterwalls väg 2A. I samband med flytten togs kontorstelefonen bort och info@bergangen.se -adressen ur bruk. I framtiden nås styrelsen via e-postadressen: styrelsen@bergangen.se. Ytterligare kontaktinformation finns på kontaktsidan.

Nyhetsbrev juni 2021

2021-06-20

Vår senaste nyhetsbrev kan ni läsa här.

Styrelsens svar på frågor inför stämman

2021-06-15

Styrelsens samlade svar på de frågor och synpunkter som har kommit in från medlemmar inför stämman den 26 maj. (pdf)

TV-gruppavtal Com Hem/Tele2

2021-05-14

Som tidigare meddelats via Nyhetsbrev under våren samt direkt från Com Hem (numera Tele2) har föreningen fr o m den 1 maj 2021 ett nytt gruppavtal för TV. Varje medlem måste anmäla bytet till det nya gruppavtalet, som omfattar utbud TV Silver Flex.Ring till deras Kundtjänst 90 222 eller Kundservice gruppavtal 0775-17 17 20 så kan […]

Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 26 maj 2021

2021-05-05

Riksbyggen Bostadsrättsförening Bergängen i Nacka Datum:   2021-05-26Tid:         Kl. 18:30 Plats:Digitalt samt genom poströstning som bifogas med denna kallelse (pdf). Om du väljer att delta genom poströstning ska du lämna in din ifyllda blankett till expeditionens brevlåda eller skicka in dina svar till postrost@bergangen.se senast kl. 18:00 den 25 maj 2021. Dagordning:   § 59 i stadgarna (pdf) Kallelse till ordinarie stämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening Bergängen […]

Nyhetsbrev maj 2021

2021-05-01

Styrelsens nyhetsbrev för maj 2021 är nu publicerat. Föreningens nyhetsbrev anslås i våra trapphus och finns tillgängliga här på vår hemsida, under Medlemsinfo/Nyhetsbrev. Föreningen har pga pågående pandemi och sjukskriven personal valt att stänga föreningens expedition. Kontakt i medlemsärenden sker nu via Riksbyggen – Kontaktinformation.Felanmälan till Allgranth – Felanmälan. Kontakta vår expedition om du behöver nyhetsbrev eller annan information […]

Expeditionen stängd pga sjukdom

2021-04-25

Föreningens expedition har under rådande pandemi hållt stängt för besök. Pga sjukdom är föreningens expedition nu också stängd för telefonsamtal och vår e-postadress till expeditionen läses ej frekvent.  Vi hänvisar istället alla medlemsärende mm till Riksbyggen, se vidare Kontakt. Felanmälan sker som vanligt direkt till Allgranth.

Nyhetsbrev april 2021

2021-04-05

Styrelsens nyhetsbrev för april 2021 är nu publicerat. Föreningens nyhetsbrev anslås i våra trapphus och finns tillgängliga här på vår hemsida, under Medlemsinfo/Nyhetsbrev. Com Hem har gått ut med särskild information inför byte till utbud TV Silver Flex – läs mer i denna pdf. Kontakta vår expedition om du behöver nyhetsbrev eller annan information från föreningen i […]

Planerad årsstämma den 26 maj 2021

2021-03-14

Ordinarie föreningsstämma, årsstämman, planeras att hållas onsdagen den 26 maj 2021, kl 18.30. Kallelse kommer att gå ut 2-6 veckor före stämman, i enlighet med stadgarna, §60. Sista datum för medlemmar att inlämna motioner (skriftlig anmälan av ärende) till stämman har passerat (senaste datum enl stadgarna, §61, är en månad efter räkenskapsårets utgång, dvs 2021-01-31). Formerna […]

Nyhetsbrev mars 2021

2021-03-13

Nu är årets andra nyhetsbrev publicerat, mars 2021. Föreningens nyhetsbrev anslås i våra trapphus och finns tillgängliga här på vår hemsida, under Medlemsinfo/Nyhetsbrev. Föreningens ordningsregler och riktlinjer för andrahandsuthyrning har reviderats och fastställts av styrelsen 2021-02-08. Com Hem har gått ut med särskild information inför byte till utbud TV Silver Flex – läs mer i denna pdf. Kontakta vår expedition om du behöver […]

OVK

2021-02-14

I flerbostadshus måste obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utföras med återkommande intervall om 3 år eller 6 år. Nu är det dags för OVK i våra lägenheter. Föreningen har anlitat Raukas Ventilation AB att utföra OVK, inkl rensning av frånluftskanaler och frånluftsdon samt injustering av luftflöden. Aviseringen till boende har skett av Raukas Ventilation AB 2-3 veckor […]