Medlemsansvar

Vad innebÀr det att bli medlem i en bostadsrÀttsförening?
NÀr du köper en bostadsrÀtt och blir medlem i en bostadsrÀttsförening innebÀr det att du köper rÀtten att nyttja en bostad. Det Àr bostadsrÀttsföreningen som Àger hela fastigheten, inklusive mark, tillhörande fastigheter som garage etc.

NÀr du köper en bostadsrÀtt mÄste du bli godkÀnd av föreningen och upptas som ny medlem. SÄ lÀnge du fullgör din skyldighet som medlem enligt bostadsrÀttsföreningen stadgar och sÄ lÀnge föreningen bestÄr kan du inte förlora din bostadsrÀtt.

Innan du köper en bostadsrÀtt rekommenderas att du grundligt gÄr igenom bostadsrÀttsföreningens stadgar, hÀr regleras dina rÀttigheter och skyldigheter dels som medlem och dels som bostadsrÀttsinnehavare.

Ansvarsfördelning för inre lÀgenhetsunderhÄll
Av stadgarna framgĂ„r hur ansvaret för underhĂ„ll och skador fördelas mellan föreningen och medlemmen. Detta redovisas i en s k grĂ€nsdragningslista.

Utdrag ur stadgarna
Enligt §26-30 i stadgarna skall bostadsrÀttshavaren pÄ egen bekostnad till det inre hÄlla lÀgenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Tilldet inre rÀknas rummets vÀggar, golv och tak, inredning i kök, badrum, och i övriga utrymmen tillhörande lÀgenheten; glas i fönster och dörrar;lÀgenhetens ytter- och innerdörrar.
 
BostadsrÀttshavaren svarar för mÄlning av innersidor av fönstrens bÄgar och karm, men inte för mÄlning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhÄll Àn mÄlning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, vÀrme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lÀgenheten med.
 
BostadsrÀttshavaren svarar inte för reparationer av de stamledningar för avlopp, vÀrme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lÀgenheten med. För reparationer pÄ grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrÀttshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vÄllande eller genom vÄrdslöshet eller försummelse av nÄgon som hör till hans hushÄll eller gÀstar honom eller av nÄgon annan som han inrymt i lÀgenheten eller som dÀr utfört arbetet för hans rÀkning.


BostadsrÀttshavaren ansvarar alltid för skada som uppkommer om han/hon varit oaktsam eller brustit i sin underhÄllsskyldighet.