Årsmötesprotokoll 2020

Preliminärt årsmötesprotokoll återfinns under Medlemsinfo/Dokument.