Årsstämman 2020

Årsstämma för Brf Bergängen hålls i år onsdagen den 27 maj.
Styrelsen har beslutat utsträcka tiden för inlämnande av motioner till stämman till den 28 februari.