Återställning av brandskadan på Finntorpsvägen 3

Återställningen av källaren är inledd. Styrelsen väntar på svar från Södertörns brandförsvarsförbund på ett inlämnat förslag för förbättrad brandgasevakuering från källaren på plan -2. Vid brandtillfället fungerade brandgasevakueringen inte tillfredställande.
 
Innan burarna i källaren kan återinstalleras måste brandförsvaret ge sitt godkännande till de föreslagna lösningarna eftersom de kan komma att påverka källarutrymmet. Vi får inte bruka källaren som förråd innan den nya lösningen är på plats.