Åtgärder varmvatten på gränden – uppdatering 2021-02-15

Uppdatering 2021-02-15:
Fredagen den 12 februari gjordes felsökning enl nedan. 3 st trasiga blandare, tappställen och ställmotor är utbytta.

Fortsatt arbete med anläggningen och felsökning pågår. Vi vill gärna ha er hjälp att dokumentera om ev varmvatten-bortfall uppstår på nytt. Felanmäl detta till allgranth.se, ange lägenhet, adress och klockslag.

Vi förstår att det är en stor olägenhet för berörda medlemmar och beklagar att det tar så lång tid att hitta en lösning.

Under en tid har vi haft problem med varmvatten-bortfall i flera lägenehter på  Fredrik Jahns Gränd. En samordnad felsökning av varmvatten-bortfall har påbörjats i lägenheterna.  Flertal blandare och backventiler har påträffats och är planerade för byte fredagen den 12/2. Separata aviseringar kommer 
gå ut till dessa lägenhetsinnehavare under måndagen den 8/2. Det är ​extremt viktigt​ att vi får åtkomst, så vi kan åtgärda eventuella fel, eller utesluta dessa. 

Undercentralen har också setts över. En givare och motor till ställdon på hetvattenkretsen har påträffats defekta. Dessa är beställda och kommer att bytas så fort material finns på plats. 

Fredag en den 12/2 kommer varmt och kallt vatten periodvis vara avstängt p.g.a åtgärder nämnt ovan. Tänk på att hålla blandare och kranar avstängda om ni lämnar lägenheten. 

Arbetet utförs av Falk & Björn VVS i samarbete med Allgranth. 

Har ni ytterligare frågor eller funderingar får ni gärna kontakta Allgranth, tel 08-420 380 81.