Avgift vid andrahandsuthyrning

Från och med den 1 september tar föreningen en avgift motsvarande 10% av gällande basprisbelopp av dig som hyr ut din lägenhet i andra hand. Avgiften införs för att täcka de omkostnader som uppstår för föreningen vid andrahandsuthyrningar. Aktuellt basprisbelopp finns på Statistiska Centralbyråns hemsida, www.scb.se.