Avgiftsförhöjning 2023

De ökande kostnaderna för våra gemensamma utgifter samt den ökande inflationen, gör att vi behöver höja avgifterna med 5% under nästkommande år 2023. Avgiftshöjningen syftar även till upprättandet av en buffert inför de kommande reparationerna av bland annat tak och balkonger.