Avgiftshöjning från och med 1 Januari 2018

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna med 3% från 1 januari 2018 för bostadsrätter och hyresrätter. Lokaler, p-platser och garageplatser omfattas ej.
 
Föreningen har under de senaste åren haft negativt resultat, trots låga räntor och amorteringsfria lån.
Detta innebär att intäkterna inte täcker kapitalkostnaderna och avsättningen till reparationsfonden som krävs enligt stadgarna.
 
Samtidigt har föreningen en del större underhållsprojekt (Torget, Garaget , Fasader, Hissar m.m.) framför sig. Därutöver har föreningens fastigheter drabbats av en de oförutsedda kostnader (vattenskador, brand m.m.), som inte täcks av de löpande intäkterna utan har belastat den befintliga likviditeten.
 
Konsekvensen av detta är att föreningen antingen kan låna pengar för att klara av behovet eller höja avgifterna. Alternativet är att låta bli att genomföra det nödvändiga underhållet och låta fastigheterna förfalla samt drabbas av kostnaderna när ”olyckan” är framme.
 
Om föreningen lånar pengar eller låter bli att höja avgifterna och amortera på de befintliga lånen, vältrar man kostnaderna på framtida medlemmar. En höjning av avgifterna anses därför nödvändig.
 
Det bör poängteras att avgifterna inte har höjts under de senaste tio åren. Samtidigt har föreningens löpande kostnader för underhåll av fastigheterna successivt ökat eftersom våra serviceavtal och avtal med övriga entreprenörer som anlitas för att utföra arbeten i föreningen följer årlig prisindexering.