Besiktning av balkonger

Riksbyggen har fått i uppdrag att genomföra besiktning av ett urval av föreningens balkonger under vecka 5. Lägenheter vars balkong kommer att besiktas har fått en lapp utdelad med information om besiktningen och när besiktning kommer att utföras.

Det är viktigt att alla som har fått lappen kommer att vara hemma under dag och tid för besiktning – alternativt lämnar nyckeln till föreningslokalen vid Setterwalls väg 2A.