Besiktning av hissar

Vi har genomfört en besiktning av samtliga hissar och vissa mindre serviceåtgärder kommer att genomföras under vecka 3.