Brand på Finntorpsvägen 3

Det har varit en brand natten till lördag inne i förrådsområdet på Finntorpsvägen 3, vångsplan -2. Rökutvecklingen har varit mycket kraftig och spred sig till fler våningar i fastigheten.

Polisen har spärrat av den berörda delen av fastigheten, där ingen får vistas. Detta gäller till att den tekniska utredningen är klar.

Alla medlemmar uppmanas att kontakta sitt hemförsäkringsbolag och anmäla händelsen, men en skadekontroll kan först göras efter det att den tekniska utredningen är klar.

Brandkåren har delat ut ett informationsblad till alla boende. Det finns även att ladda ned här.

Uppmaning: Undvik om möjligt att öppna dörrarna till förråden för att undvika att sot och lukt tränger in.

Med vänliga hälsningar


Styrelsen
Brf Bergängen