E-utbildning om att bo i bostadsrätt

Riksbyggen har på sin hemsida en bra E-utbildning om att bo i bostadsrätt:
https://www.riksbyggen.se/bostad/kopa-bostadsratt/e-utbildning-bo-i-bostadsratt/