Eva arbetar hemma under vecka 37

P.g.a. sjukdom i familjen behöver Eva på expeditionen arbeta hemma under vecka 38.

Vänligen Styrelsen