Fastighetsarbete på Finntorpsvägen 9

Företaget neTel kommer att påbörja uppgraderingen av TeliaSoneras anläggning samt antenner på Finntorpsvägen 9 med start Torsdagen den 16/3
Arbetet kommer att ske i källare och på tak och kommer att ta ca 3-4 arbetsdagar.
 
Man kommer att behöva stänga av hissen i några timmar med start Torsdag 16/3 kl 08:00 då kablaget går i hisschaktet. Detta kommer tyvärr medföra vissa störningar för oss boende.
 
Frågor kan ställas till Janne Kauppinen, Projektkoordinator
Janne.Kauppinen@netel.se
073 385 75 76
 
MVH
Styrelsen