Förbjudet kasta fimpar

Av förekommen anledning vill styrelsen påtala att det råder totalt förbud mot att kasta fimpar i och kring föreningens fastigheter!

Förutom att det skräpar ned riskerar fimparna att antända gräsmattorna kring fastigheterna.  Detta kan leda till katastrof om gräsmattan fattar eld och sedan antänder de buskar som finns utmed husen!

Senast för något år sedan uppstod en gräsbrand p.g.a. att en fimp slängdes från en balkong i punkthusen!

Vänligen,
Styrelsen