Föreningsstämma den 18 maj

Datumet för föreningsstämman är satt till torsdagen den 18 maj. Separat kallelse kommer. Precis som förra året kommer vi att träffas i Skafferiets lokal på Ryssviksvägen 2. Det kommer att bjudas på förtäring.

Sista dagen för inlämnande av motioner är den 28:e februari. Motioner måste inlämnas skriftligen.