Grovsoprummet

Efter stölden av låset till grovsoprummet har styrelsen arbetat för att få fram ett nytt lås vilket har visat sig vara mycket svårt. Nu har ett kodslås installerats så att alla boende enkelt kan ta sig in. Koden distibueras i kommande nyhetsbrev. Koden kommer att bytas med jämna mellanrum.