Grovsoprummet

Vi vill påminna om att allt som slängs i grovsoprummet måste rymmas i plastbehållarna. Större grovsopor måste ni själva lämna till återvinningcentralen. Föreningen måste ofta beställa extra hämtningar vilket kostar oss.