Grovsoprummet på Fredrik Jahns Gränd är borttaget

Grovsoprummet på Fredrik Jahns Gränd är borttaget. Anledningen är att det stod på grannfastighetens mark och inte fick stå kvar.
 
Ni som bor på Fredrik Jahns Gränd har därför fått tillgång till grovsoprummet som finns på Finntorpsvägen 5, gråa dörrar, mittemot expeditionen. Din nyckel till ett av låsen som finns på dörren.
 
I och med att grovsoprummet nu delas av hela föreningen så kommer antalet tömningar dubbleras. Vi kommer även att fräscha upp och måla om grovsoprummet.
 
Tänk på att endast slänga grovsopor i soprummet. Tidningar och förpackningar ska slängas på återvinningsstationen som finns längs med Finntorpsvägen. Inget får lämnas på golvet i grovsoprummet.