KALLELSE TILL ÅRLIG FÖRENINGSSTÄMMA

Tid och plats
Torsdagen den 18 Maj 2017 kl. 18.30
Skafferiet, Ryssviksvägen 2, 131 36 Nacka
Dörrarna öppnas kl.18.00

Inbjudan finns att läsa/ladda hem här.

Vänligen,
Styrelsen