Kallelse till informationsmöte med anledning av branden på Finntorpsvägen 3

Kära medlemmar,
till följd av den allvarliga branden natten mot lördag är det av naturliga skäl många som mår dåligt, är oroliga och många som har frågor.

Styrelsen tillsammans med Södertörns Brandförsvar vill därför kalla till ett informationsmöte på Bergängens expedition på Finntorpsvägen 5E.

Ni som kan och vill är varmt välkomna tidagen den 16 Maj kl 18:00.

Brandkåren har delat ut ett informationsblad till alla boende. Det finns även att ladda ned här.

Vänligen,
Styrelsen