Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2022

Riksbyggen Bostadsrättsförening Bergängen i Nacka

Datum:   2022-05-30
Tid:         Kl. 18:30
Plats: Yoga NU, Finntorpsvägen 5A, 131 46 Nacka
 
Dagordning:   § 59 i stadgarna (pdf)

Kallelse till ordinarie stämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening Bergängen i
Nacka som i år kommer att hållas fysiskt på Yoga NU lokalen vid
Finntorpsvägen 5A.

 
Årsredovisning för verksamhetsår 2021 (pdf) har tillsammans med kallelsen delats ut till samtliga lägenheter.
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen