Nacka kommun renoverar stödmuren på Setterwalls väg

Stödmuren på Setterwalls väg, mot föreningens byggnad på Finntorpsvägen 3, har under flera år varit i dåligt skick. Nu ska Nacka kommun äntligen bygga om stödmuren.

Kommunens arbete kommer medföra störningar för föreningens boende på Finntorpsvägen 3 och Setterwalls väg 4. Uteplatserna på Finntorpsvägen 3 kommer att monteras ned av Allgranth och kommunen kommer därefter att kunna påbörja sitt arbete.

Kommunens entreprenör startar sin etablering på platsen måndagen den 11 januari 2021 och arbetet beräknas pågå i ca 4 månader.

Under arbetet kommer biltrafiken på Setterwalls väg stängas av och tillgänglig angöring till vår entré på Setterwalls väg 4 kommer kunna ske via Becksjudarvägen. Gångbanan från Finntorpsvägen planeras att vara öppen under hela byggtiden.

Aktuell information finns på Nacka kommuns hemsida, 
nacka.se/mur-setterwallsvag