Nyhetsbrevet

Vi påminner om att nyhetsbreven inte längre delas ut i lägenheternas postlådor.
De anslås i entréerna, men finns också att läsa och ladda ner under fliken Nyhetsbrev på Medlemsinfo-sidan.