Nytt, snabbare internet

Som ni säkert känner till ingår internet via fiber från Bredbandsbolaget i månadsavgiften. Från och med den 1:a oktober träder ett nytt avtal i kraft som ger oss högre hastigheter.
 
Nedhastigheten ökar till 150-250 Mbit/s från tidigare 60-100 Mbit/s. Kostnaden för föreningen är densamma och ingår även framgent i avgiften.
 
Vi har i och med det nya avtalet också möjlighet att helt kostnadsfritt beställa en ny router från Bredbandsbolaget. Kontakta Bredbandsbolaget på 0770-777 000.
 
Styrelsen vill understryka att det nya avtalet inte medför några som helst kostnadsökningar för dig som medlem.