Påminnelse ang ventilation

Vi påminner om att fönster- och takventiler ska rengöras minst en gång per år,
Fönsterventiler får inte sättas igen, eftersom det i så fall påverkar luftväxlingen i lägenheten negativt.
Se instruktion från vår ventilationsfirma Raukas.