Påminnelse – Flytta bilarna från garaget på måndag

Måndag den 21 November mellan kl 09.00-16.00 kommer garaget att städas. 
Jättviktigt att vi tömmer garaget på våra bilar så att garaget kan städas ordentligt.

Tvätthallen kommer att vara helt avstängd.

Vänligen Styrelsen