Planerad årsstämma den 26 maj 2021

Ordinarie föreningsstämma, årsstämman, planeras att hållas onsdagen den 26 maj 2021, kl 18.30. Kallelse kommer att gå ut 2-6 veckor före stämman, i enlighet med stadgarna, §60.

Sista datum för medlemmar att inlämna motioner (skriftlig anmälan av ärende) till stämman har passerat (senaste datum enl stadgarna, §61, är en månad efter räkenskapsårets utgång, dvs 2021-01-31).

Formerna för stämman utreds av styrelsen tillsammans med Riksbyggen och vi ber att få återkomma med hur stämman kommer att genomföras. Stämman planeras efter gällande pandemi-lag och för varje tidpunkt rådande restriktioner.

Valberedningens arbete inför stämman pågår. Är du intresserad av att engagera dig i föreningen? Som styrelseledamot eller om du kan tänka dig att vara styrelsen behjälplig i något särskild fråga (försäkringar, lokaluthyrning, byggprojekt el dyl) – kontakta valberedningen, Magnus Folke, magnus110@yahoo.com!