Planerad trädfällning

Våren 2020 utfördes en inventering av de träd som finns på föreningens mark. Under v 47 kommer två träd att fällas i enlighet med arboristens rekommendation. Det gäller dels en alm som växer nära fasaden till höger om entrén till Finntorpsvägen 9. Trädet tas ned då det riskerar att växa mot fasad som kan skadas samt störa boende. Det andra trädet är en av de tre större björkarna som växer mellan uppfarten till Finntorpsvägen 5 och gräsytorna framför Finntorpsvägen 7. Detta träd är konstaterat skadat och riskerar i sin tur att skada förbipasserande på gatan om det faller ned grenar eller hela trädet.