Preliminärt datum för Föreningsstämma

Redan nu vill styrelsen meddela att det preliminära datumet för föreningstämman är satt till tisdagen den 16 maj. Separat kallelse kommer. Ambitionen är att precis som senast hålla stämman i Skafferiets lokal på Ryssviksvägen.

Sista dagen för inlämnande av motioner är den 28:e februari. Motioner måste inlämnas skriftligen.