Rivning av taket på macken

På grund av brister i konstruktionen kommer skärmtaket på den gamla macken att rivas.