Rörigt i grovsoprummet

Någon har stulit den ena låskolven för grovsoprummet vid Finntorpsvägen 5. Föreningen har polisanmält stölden. En ny låskolv kommer att sättas in.
 
Under den senaste tiden har det dessutom varit rörligt i grovsoprummet. Sopor som inte är att beteckna som grovsopor har lämnats och skrymmande föremål som inte får plats i kärlen har placerats på golvet istället för att monteras ned. Bortforsling av dessa sopor kostar extra för föreningen och i slutändan för medlemmarna.
 
Styrelsen kommer att sätta upp tydligare anvisningar i grovsoprummet så att endast grovsopor lämnas och att dessa sopor slängs i behållarna.