Senaste nytt om vattenläckan

Läckan är hittad i golvet under bageriet. Upprivningsarbete hos Papa Lee har inletts och skall vara färdigt i slutet av veckan. Därefter kommer avfuktning att inledas. Värmen kommer att kunna slås på när upprivningen är klar och nya rör har satts in.

Tryckproblemen i värmesystemet på Finntorpsvägen 3 har visat sig vara ett separat problem då systemet på Finntorpsvägen 3 är åtskiljt från det i bageriet.

Stamelementen är påslagna men effekten är för låg i lägenheterna. Föreningen har anlitat rörmockare för att felsöka. Rörmockarna har lovat att återkomma under veckan.

Styrelsen beslutade 11/8-2016 att de medlemmar som tvingats låna eldrivna element för att hålla temperaturen i lägenheten kommer att kompenseras för den ökade elförbrukning som elementen ger upphov till. Ersättning kommer att utgå för den period då elementen har varit utlånade.

Hälsningar Styrelsen