Setterwalls väg 4 – sophämtning, ny plats

Nacka kommun har inlett arbetet med renoveringen av stödmuren på Setterwalls väg. Under byggtiden kommer Nacka Vatten och Avfall inte åt sopkärlen vid Setterwalls väg 4.

Under byggtiden hänvisar vi därför till sopkärlen på Finntorps torg. Vi har utökat frekvensen på sophämtning för dessa kärl. Vi kommer tyvärr inte kunna erbjuda möjlighet att ta hand om sorterat matavfall (bruna papperspåsar) under byggtiden.