Skyddsrum

Med anledning av kriget i Ukraina är det många som undrar vart man ska söka skydd om Sverige någon gång skulle utsättas för krig.

BRF Bergängen har flera skyddsrum i föreningens fastigheter (i dagsläge används oftast de som förrådsutrymme). Föreningen har skyldighet att säkerställa att alla skyddsrum ska kunna ställas i ordning på 48 timmar vid höjd beredskap.
För att uppnå detta kommer styrelsen vid krissituation tömma skyddsrummen från de byggda förrådsväggarna och andra föremål som finns i skyddsrummen. Föreningens medlemmar är i sin tur skyldiga att flytta sina privata ägodelar från sina förråd.