Släng matavfallet rätt!

Endast bruna matavfallspåsar får användas när Du slänger matavfall. Fyll påsarna bara till den streckade linjen och förslut ordentligt innan den kastas!
Endast matavfallspåsar och inget annat får kastas i behållarna för matavfall.
Läs noga instruktionerna på avfallspåsarna!