Störande arbeten – renovering av kommunens stödmur

Information från Nacka kommun:
“Onsdagen den 20 januari påbörjas rivningen av stödmuren på Setterwalls väg. Rivningen beräknas ta tre arbetsdagar och medföra höga ljudnivåer. Vi beklagar eventuella olägenheter och störande ljud.
 
Läs mer projektet: nacka.se/mur-setterwallsvag
 
För frågor:
Utförande entreprenör: Dipart Entreprenad AB
Byggledare: Johan Karlsson, 0735 146 701
 
Med vänliga hälsningar
Johan Ramstedt, projektledare Nacka kommun”