Tömning av de sista brandskadade förråden

Styrelsen har vid upprepade tillfällen försökt att komma i kontakt med dig/er som hyr ett förråd i den inre förrådsdelen på Finntorpvägen 3, -2 tr. Den s.k. brottarlokalen.

Vi ber er att skyndsamt att tömma det ni vill spara senast söndag 16/7-2017 samt att ni lämnar nyckeln i postlådan vid expeditionen på Finntorpsvägen 5). Annars kommer OCAB bli tvungna att bryta upp dörren och tömma förrådet. Kvarvarat lösöre kommer att magasineras under sex månader mot en avgift.

Vi har upprepade gånger påtalat at ni måste tömma era förråd och lämna i nyckarna så att OCAB kan tömma resten. Saneringen får inte stanna av, det drabbar samtliga medlemmar negativt!

Vänligen,
Styrelsen