TV-gruppavtal Com Hem/Tele2

Som tidigare meddelats via Nyhetsbrev under våren samt direkt från Com Hem (numera Tele2) har föreningen fr o m den 1 maj 2021 ett nytt gruppavtal för TV.

Varje medlem måste anmäla bytet till det nya gruppavtalet, som omfattar utbud TV Silver Flex.
Ring till deras Kundtjänst 90 222 eller Kundservice gruppavtal 0775-17 17 20 så kan de hjälpa er.
När bytet är genomfört ska det ej utgå några särskilda kortavgifter el dyl.

Com Hem har gått ut med särskild information inför byte till utbud TV Silver Flex – läs mer i denna pdf.