Uppdaterat avtal om säkerhetsdörrar

Under  Medlemserbjudanden återfinns det uppdaterade avtalet med Secor om installation av säkerhetsdörrar.