Upphandling av föreningens fastighetsförsäkring

Föreningen har sedan ett par år haft fastighetsförsäkringsavtal med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar har i oktober meddelat att man avser höja premien med dryga 11% för nästa avtalsperiod.
 
Styrelsen har därför tagit in en extern part för att upphandla fastighetsförsäkringen, konkurrensutsätta minst fem försäkringsbolag mot varandra och förorda det bästa alternativet för föreningen. Styrelsen avser att upphandla fastighetförsäkringen årligen med start 2018-01-01.