Upprustning av brandskydd i fastigheterna

Under oktober och november genomförs en omfattande uppdatering av föreningens brandskydd. Det handlar om brandtätning, installation av dörrstängare, brandsläckare, nödljusarmaturer, brandvarnare med mera. Detta gör vi för att föreningen ska få ett fullgott brandskydd.